SAL7769, Act: R°213.2-V°213.1 (469 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°213.2-V°213.1  
Act
Date: 1483-02-05

Transcription

2021-01-01 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat meest(er) bernardt valcke meest(er)/
in arten sone wilen bricses heeft wettelic gemechticht en(de)/
volcome(n) macht gegeve(n) en(de) maect met des(er) l(ette)ren mechtich/
en(de) volcomen macht gheeft h(ere)n janne kersteloot janne de wachte(re)/
priest(er)s cornelijse coppens en(de) jacoppe coppens aut alt(eru)m om/
alle sijn saken en(de) geschillen die hij nu uutstaen(de) heeft oft namaels
//
hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat hoedanich/
die sijn met rechte te verwa(r)en te bescudden te bedinghen te/
wynne(n) te v(er)liesen tallen plaetsen en(de) voe(r) alle gerichten geestelic/
en(de) weerlic d(air) des behoeven en(de) te doen sal moege(n) wesen/
Ende desgelijcx om alle sijn chijse rente(n) pachte(n) lijftochten/
en(de) ande(re) sculden diemen hem nu sculd(ich) es oft namaels/
wesen sal te mane(n) teysschen op te bue(re)n ende tontfangen/
den sculde(re)n van hue(re)n ontfange quijt te schelden ende/
quitan(cie) te geven scepen(en) brieve(n) te vo(n)nisse en(de) die/
texeque(re)n getuygenisse te leyden der wed(er)p(ar)tijen getuygen/
te sien swe(r)en die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n alsoe/
wael int p(ri)ncipael als int accesseur en(de) alle poenten/
van rechte d(air) toe te vorde(re)n die na recht d(air) toe behoe(r)en/
moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera) ende wes deen/
van hen begonden sal hebben dat dat dande(r) sal moegen/
voleynden salvo iusto calc(ulo) p(ro)mitten(s) rat(um) (et)c(etera) Cor(am)/
buetsele burg(imagistr)[o] boxho(r)en tybe scab(inis) febr(uarii) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator