SAL7769, Act: R°44.2 (98 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°44.2  
Act
Date: 1482-08-20

Transcription

2019-04-12 by Walter Winnelinckx
It(em) also als ten vervolghe jannes gerardi geleidt zijnde als p(ro)cur(ator)/
thomaes van oppendorp tot allen den goeden have en(de) erve goirds/
berthouts en(de) wout(er)s conincx gescr(even) es geweest den meye(r) van/
goetsenhoven oft zinen stedehoude(r) hem de selve goede te leve(re)n/
en(de) te doen volgen En(de) oft de vors(creven) goird en(de) wout(er) dair tegen/
yet seggen of alleg(ere)n wilden dat zij des quamen alh(ier) voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) int recht [tot eenen dage va(n) rechte] mids v(er)striken(en) van genechten op heden/
dienen(de) Ald(air) zij noch nyeman(de) van heuren wegen comen en es den/
vors(creven) p(ro)cur(ator) compare(re)nde en(de) trecht v(er)suecken(de) So hebben de scepen(en)/
van loeven yerst aengehoirt gielijse eveloeghe bode d(er) stad va(n) lov(en)/
die cleerde bij zijnen eede dat de lev(er)inghe en(de) dachbescheidi(n)ge/
navolgen(de) den v(er)suecbrieve geschiet was t(er) maniss(en) smeyers gewijst/
voer een vo(n)nisse dat So v(er)re des vors(creven) geleidden we(der)p(ar)tie niet/
en quame ten opstaene smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan/
vanden vors(creven) goeden houden sal in zijnen vors(creven) beleide tot zijnen/
wettigen gebreke behoef also v(er)re alst noch voer hen scepen(en)/
comen es Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator