SAL7769, Act: R°75.1 (182 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°75.1  
Act
Date: 1482-09-28

Transcription

2019-08-06 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan van bruessele geheeten ruyte(re)/
heeft geconstitueert volcome(n) macht procur(atie) en(de) auctoriteit gegeve(n)/
machtilden van bullestraten sijnre huysvrouwe(n) henricke en(de) ja(n)ne/
de ruyte(re) huer(er) beyder sone p(ri)us emancip(atus) janne de clerck/
hue(re)n behouweden sone willem(me) van scho(r)e willem(me) van lele/
woute(re)n vanden steenweghe woenen(de) terps henricke de leeu/
denijse uut(er) helicht beyde van quaderebbe janne van holair/
janne de bussche(re) beyde van winxele en(de) janne de molde(re)/
sone laureys de molde(re) aut Om alle sijn tsijse renten pachte(n)/
lijftochte(n) en(de) ande(re) schulden diemen hem nu sculdich es oft/
namaels wesen sal Te manen teysschen op te boe(re)n ende/
tontfanghen den sculde(re)n van hue(re)n ontfanghe quijt te/
schelden en(de) quitan(cie) te geven daer voe(r) te panden te daghen/
en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge/
d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n/
ende desgelijcx om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s ande(re) saken/
en(de) stucken die hij nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben/
sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat hoedanich die/
sijn met rechte te verwa(r)en te bescudden te v(er)volghen [en(de)] te bedinge(n)/
die te wynnen en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen voe(r) alle gerichte(n)/
en(de) tegen [een(en)] yegeliken daer des behoeve(n) en(de) te doen sal/
moegen wesen getuygen (et)c(etera) p(ro)mitten(s) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) holair subst(ituto) lyefkenrode tybe scab(inis)/
sept(embris) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator