SAL7769, Act: V°46.2 (108 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°46.2  
Act
Date: 1482-08-21

Transcription

2019-04-12 by Walter Winnelinckx
It(em) den vors(creven) brief es bekindt te dier meyninghen en(de) op de condicien/
na bescr(even) Te weten want de voirs(creven) h(er)robbeert en(de) robbeert zijn sone/
raese van graven besetten ende v(er)onderpanden sullen op heure goede/
te kerckem en(de) dair omtrint gelegen met der voirs(creven) katlijnen/
peters erflic dairaff de voirs(creven) h(er)robbeert deen helicht zijn leef/
daghe en(de) katlijne en(de) lijsbeth heur zuster dander helicht en(de) nae/
desselfs h(ere)n robb(eer)ts doot de voirs(creven) gesust(ere)n dien e(n)nighe vanden/
goeden die verobligeert sullen werden succede(re)n sullen sculdich zijn/
te draghen In gevalle zo verre de voirs(creven) h(er)robb(eer)t oft robb(eer)t/
bynnen den leven(en) desselfs h(ere)n robb(eer)ts voer deen helicht der vors(creven)/
renten oft na de doot des voirs(creven) h(ere)n robbeerts voe(r) de geheel rente/
aen hue(r) goeden e(n)nichssins wordden belast dat zij heure goed(en)/
met des(er) costeloes sullen oft sall moegen ontslaen en(de) alle costen/
schaden en(de) lasten zij wae(re)n van rechte oft ande(re) op der vors(creven) ka(tlij)[nen]/
en(de) heure goede verhalen Geloven(de) voirt de voirs(creven) katlijne dat/
zij ter manissen des voirs(creven) robb(eer)ts den selven robb(eer)te voer hoff en(de)/
hee(re) oft voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven dair hem gelieft goeden/
en(de) vestighen sal in hue(r) goeden voe(r) de voirs(creven) lossinghe goetgenoech/
zijnde en(de) dat ten coste der selver katlijnen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Cor(m) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator