SAL7770, Act: R°106.2-V°106.1 (209 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°106.2-V°106.1  
Act
Date: 1483-10-02

Transcription

2021-11-10 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe arnts scrijne die ov(er)mits/
vo(n)niss(en) van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) voer sijn wettich/
gebrec come(n) en(de) beleydt is na den rechte der stad/
va(n) loven(e) tot allen den goeden beyde have ende erve/
arnts wilen vand(er) elst en(de) henricx wilen meester/
Gescreve(n) es geweest den meye(r) van werchte(r) oft/
sijne(n) stadhoude(r) hem de selve goede te leve(re)n ende/
te doen volghen ende oft de kinde(re) des voirs(creven)/
wilen arnts en(de) de wed(uwe) en(de) kinde(re) des voirs(creven)/
wilen henricx oft yemant and(er)s daer tegen yet/
seggen oft allege(re)n wilden oft hen e(n)nich recht/
totte(n) voirs(creven) goede(n) v(er)mete(n) dat sij des quame(n) tot/
eene(n) zeke(re)n daghe mits v(er)striken(e) va(n) genechten/
op heden dienen(de) alh(ier) voer meye(r) en(de) scepen(en) int/
recht Ald(aer) sij noch niema(n)t van hue(re)n wegen come(n)/
en sijn den voirs(creven) geleydden compare(re)nde en(de) trecht/
v(er)suekende doende oic blijcken resc(ri)pcie oft certificacie/
vande(n) voirs(creven) meye(r) dexecucie en(de) dach bescheydi(n)ge/
bij hem navolgen(de) den v(er)suecbrieve(n) geschiet te sijne/
Soe hebbe(n) de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manesse(n) smeyers/
gewijst voer een vo(n)nisse soe v(er)re des voirs(creven) geleydde(n)/
wed(er)p(ar)tije niet en quame te(n) opstane smeyers ende/
van hen scepen(en) datme(n) hem dan vanden voirs(creven)
//
goeden houden sal in sijne(n) voirs(creven) beleyde tot/
sijne(n) wettigen gebreken behoef alsoe v(er)re alst noch/
voer hen scepen(en) comen es cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator