SAL7770, Act: R°111.2-V°111.1 (225 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°111.2-V°111.1  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe symoen symoens maerscalx geleyt/
sijnde na des(er) stad recht voer sijn wettich gebrec tot allen/
den goeden beyde have ond(er) den ande(re)n jans wilen le bonnier/
te wat plaetsen die gelegen sijn gescreven es geweest den/
meye(r) van duwecheal oft sijnen stadhoude(r) hem de selve/
goede te leve(re)n en(de) peysselic te doen volghen ende oft/
marrie docht(er) des voirs(creven) wilen jans oft yemant anders/
daer tegen yet hadde willen allege(re)n oft hen e(n)nich recht/
totte(n) voirs(creven) goeden v(er)meten dat sij des op heden comen/
come(n) wa(r)en alh(ier) inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en) int/
recht ald(aer) sij noch niema(n)t van hue(re)n wegen comen en es/
den voirs(creven) geleydden compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)
//
Soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt pet(ere)n/
comelinc bode der stad van loven(e) die cleerde bij sijnen/
eede dexecucie en(de) dachbescheydinge bijden voirs(creven) meye(r)/
geschiet te sijne t(er) manessen smeyers gewijst voer een/
vo(n)nisse soe v(er)re des voirs(creven) geleydde wed(er)p(ar)tije niet/
en quame ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en)/
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sal in/
sijnen voirs(creven) beleyde tot sijnen wettigen gebreke behoef/
soe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator