SAL7770, Act: R°16.1 (31 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°16.1  
Act
Date: 1483-07-07

Transcription

2021-01-04 by Transkribus Software
It(em) allen den ghenen (et)c(etera) doen cond dat yde van grimde wed(uwe)/
claes wilen meys met eene(n) mo(m)boe(r) hair in desen met rechte/
v(er)leent heeft ge[co(n)]stitueert gemechticht en(de) volcomen macht geg(even)/
clausen meys [jorisen ende janne] hue(re)n soene uut den broede behoirlijc van hue(re)r/
zijnd(er) voers(creven) moeder behoirlijc gedaen en(de) peete(re)n van ijssche/
aut om alle hue(r) saken questien en(de) geschelden die zij in/
aenlegg(er) oft v(er)werder stad tegen wat p(er)sone d(ie) sij uustaen(de)/
heeft oft namaels hebben sal moegen te beleyden te bedinge(n)/
te wynne(n) te v(er)liesen Alle hue(r) chijse(n) rente(n) pachte(n) en(de) sculde(n)/
te mane(n) teyschen opte bo(r)en [en(de)] tontfang(en) d(air) voe(r) te pande(n) te/
daghen rastame(n)ten te doen leggen scepen(en) brieve te vo(n)niss(en)/
en(de) al des voers(creven) es ter executien te doen stellen voe(r) alle/
gerichte geestelijc en(de) weerlijc den sculders texeque(re)n/
en voel volcome(n) quitan(cie) te geven te replice(re)n (et)c(etera) getuyg(en)/
te leyde(n) (et)c(etera) Promitten(s) rat(um) salvo iusto calculo cor(am)/
boxho(r)en burg(imagistr)[o] b(er)ge tants scabinis julii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator