SAL7770, Act: R°37.1 (72 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°37.1  
Act
Date: 1483-07-19

Transcription

2020-01-29 by Jos Jonckheer
It(em) joffr(ouwe) margriete wis wed(uwe) ph(ilip)s wilen van merssche/
nu t(er) tijt huysvrouwe jans de decke(re) hebben(de) procuracie vande(n)/
selve(n) ja(n)ne hue(re)n man in behoirlik(er) forme(n) gepasseert voer/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stad van loven(e) van/
te moegen eysschen en(de) quijtschelden alle goede en(de) sculden/
diemen den selven janne sculdich mach wesen alsoe dat/
blijct bijd(er) selv(er) procuracie(n) voer ons scepen(en) geexhibeert heeft/
gekint en gelijdt van woirde te woirde alsoe de quitan(cie)/
bij janne bescreve(n) sijne(n) wive besegelt inheeft daer/
af de tenue(r) hier na volght ic jan de decke(re) van/
antw(er)pen als man en(de) momboir m(ar)grieten wis wed(uwe)/
wilen ph(ilip)s vand(er) merssche nu mijns wijfs kinne/
en(de) lijde ontfaen te hebben(e) vanden executeurs wilen/
jans uute(n) lyemi(n)gen en(de) vrouwe jeha(n)ne van erpe testame(n)teurs/
de so(m)ma van vijftich rijns gul(den) tstuc te lx pl(a)c(ken) brab(ants)/
in gereede(n) pe(n)ni(n)gen d(air) mede ic beki(n)ne inden name van/
mijnd(er) voirs(creven) huysvrouwe(n) dat zij en(de) ic volcomelic voldaen/
sijn van allen sculden en(de) gebreken die wilen meest(er)/
jan van erpe geheete(n) ostonis den voirs(creven) ph(ilip)e sculdich en(de)/
gebreken die wijlen belanc mocht wesen van geleende(n)/
verleeghden pe(n)ni(n)gen dienste oft and(er)s in wat manie(re)n dat/
wa(r)e verloven(de) dat wij de selve executuers noch/
egheene(n) van hen noch oic derfgename(n) vanden voirs(creven)/
wilen meest(er) ja(n)ne ja(n)ne wilen uute(n) lyemi(n)gen ende/
vrouwe(n) jeha(n)ne(n) voirtaen ne(m)m(er)meere aen spreken noch/
vervolgen en selen va(n) e(n)nigen gebreken in e(n)nigen rechte/
gheestelic noch weerlic in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) pynnoc/
hove julii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-06-13 by The Administrator