SAL7770, Act: R°42.2 (83 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°42.2  
Act
Date: 1483-08-06

Transcription

2020-01-28 by Jos Jonckheer
Alsoe als ten v(er)volghe claes ghielijs als p(ro)cur(eur) vrouwe(n)/
katlinen weduwe h(er) jans wilen van ranshem ridders/
die met scepen(en) brieve(n) van loven(e) dueghdelijc/
gepasseert houden(de) es aen en(de) op thoff van daelhem/
metten huysen hove(n) bogarden wat(er)moelen twee/
beemden en(de) allen ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n) willems va(n)/
daelhem gelegen inde p(ro)chie van sinte pet(er)s vissenake(n)/
thiene gulden(en) lovenscher schilden erfelike rinten/
Gescreve(n) es geweest den meye(r) van cumptich oft/
sijnen stedehoude(r) hem de voirs(creven) goede voer gebrec/
der voirs(creven) rinte(n) te leve(re)n en(de) te doen volghen Ende/
oft de voirs(creven) willem van daelhem oft yemant and(er)s/
tegen de voirs(creven) scepen(en) brieven yet seggen oft allege(re)n/
wilden dat sij des quame(n) tot eene(n) zeke(re)n daghe als/
ten naesten verstreken(en) dage op heden dienen(de) alh(ier) inde/
banc voer meye(r) en scepen(en) van loven(e) int recht/
ald(air) de voirs(creven) willem noch nyema(n)t van sijne(n) wegen/
comen en es den voirs(creven) clase compare(re)nde ende/
trecht voirt versuekende doende oic blijcken certificacie/
oft resc(ri)pcie vanden voirs(creven) meye(r) de voirs(creven) execucie/
en(de) tdachbescheyden navolgen(de) den voirs(creven) scriven(e) bij/
hem geschiet te sijne Soe hebbe(n) de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse Soe v(er)re/
des voirs(creven) p(ro)cur(eur)s wed(er)p(ar)tije niet en quame ten opstane/
smeyers en(de) va(n) hen scepen(en) datme(n) hem dan vanden voirs(creven)/
goeden houden sal in sijnd(er) leveri(n)gen tot sijne(n) wettige(n) gebreke(n)/
behoef alsoe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) come(n) es cor(am)/
opp(endorp) hove naus(nijdere) tants aug(usti) vii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-06-13 by The Administrator