SAL7770, Act: R°46.4 (94 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°46.4  
Act
Date: 1483-08-14

Transcription

2022-11-19 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) dat margriete hycx dochter/
willems wilen hycx cu(m) tuto(re)e heeft geconstitueert volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctoriteyt gegeven en(de) met desen/
mechtich maect janne vanden berghe willem(me) va(n) schoe(re)/
en(de) gielijse roesele(re) aut om met rechte te v(er)volghen/
alsulken sake als sij uutstaen(de) heeft teghen arnde gheerijs/
en(de) om alle hue(r) ande(re) saken questien en(de) geschillen die sij/
nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moegen in/
aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat hoedanich die(n) sijn met/
rechte te verwa(r)en te v(er)volghen te bedingen te wy(n)nen te/
v(er)liesen tallen plaetssen voer alle gerichten en(de) tegen/
eene(n)yegelike(n) daer des te doene sal moegen wesen in/
for(ma) Ende alle tghene (et)c(etera) P(ro)mitten(s) rat(um) salvo/
iusto calc(ul)[o] Cor(am) hoeven burg(imagistr)[o] hove tants/
scab(inis) aug(usti) xiiii
Contributorsmyriam bols
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator