SAL7770, Act: V°101.4-R°102.1 (198 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°101.4-R°102.1  
Act
Date: 1483-09-30

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
It(em) renir lanot woenen(de) te geldenake in p(rese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijdt dat hem mathijs del boirgne/
de jonge met gereeden pe(n)ningen volcomelijc afgequijt/
en(de) afgeleegt heeft alsulke mudde tarwen erfelijc/
als de selve mathijs als p(ri)ncipael mathijs sijn vad(er)/
en(de) jan pressant sijn behuwede sone als borgen den/
voirs(creven) reyne(r) sculdich wae(re)n met scepen(en) brieven
//
van loven(e) d(aer)op gemaect die de voirs(creven) reyne(r) in/
handen gehadt heeft en(de) bynne(n) viii daghen h(er)weerts v(er)lore(n)/
heeft Scelden(de) d(aer) om quijte den voirs(creven) mathijse sijn/
borghen hue(r) goede en(de) alle ande(re) des quitan(tie) behoeven(de) vand(en)/
voirs(creven) mudde corens erfelic en(de) allen acht(er)stelle d(aer) aff/
verlopen P(ro)mitten(s) null(atenus) alloq(ui) p(er) se aliu(m) vel alios aliq(uo)/
iu(r)e Geloven(de) voirts oft hij den brief naemaels bevo(n)de/
dat hij dien den p(ri)ncipael oft den borghen geca(n)celleert/
ov(er)geven sal en(de) dien te nyeute doen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator