SAL7770, Act: V°111.2 (226 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°111.2  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe goirts bubbele(re) geleydt zijnde na/
des(er) stadt recht tot allen de(n) goede(n) bijde have en(de) erve jans wilen/
vande(n) putte van nederijssche te wat plaetsen die gelege(n) zijn gescr(even) es/
geweest met brieve(n) van des(er) stadt den meye(r) van vilvoirde(n) oft zijnen/
stedehoude(r) te leefdale om hen de selve goede te leve(re)n en(de) peislic te doen/
volgen En(de) oft arnt van haegt en(de) de weduwe des voirs(creven) wile(n) jans/
dair tege(n) yet hadde(n) wille(n) allige(re)n oft hen ennichts rechts totte(n) voirs(creven)/
goede vermete(n) oft yemandt anders dat zij des op hede(n) come(n) wa(r)en/
alhier inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) int recht aldair sij noch nyeman(de)/
van heure(n) wege(n) come(n) en zijn den voirs(creven) [geleide(n)] compa(rer)ende en(de) trecht voirt/
versuecken(de) Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) na dat hen gebleke(n)/
es certificatie oft rescriptie vande(n) stedehoude(r) van leefdale dexecutie/
navolgen(de) den voirs(creven) scriven(e) bij hem geschiet te zijne ter maniss(en)/
smeyers gewijst voir een vonnisse zoe verre des voirs(creven)/
geleydde wederpartie niet en quame den opstaen(e) smeyers en(de)/
van hen scepen(en) datme(n) hem dan vanden voirs(creven) goeden houden/
sal in sijne(n) voirs(creven) beleyde tot sijne(n) wettige(n) gebreke(n) behoef alsoe/
verre alst noch voe(r) hen scepen(en) comen es Cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator