SAL7770, Act: V°15.2 (30 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°15.2  
Act
Date: 1483-07-04

Transcription

2021-01-03 by Transkribus Software
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen zien oft horen lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt/
en(de) alle vrientstap doen cont en(de) te weten dat henric vliege/
woenen(de) te grymberghen als man en(de) momboir jouffr(ouwe) marie/
vand(er) calste(re)n heeft der selver zijnd(er) werdynnen pete(re)n/
beyardt secretarijs der stat van loven(e) en(de) meester janne/
eggerix en(de) elken van hen besunder volcomen macht procurac(ie)/
en auctoriteit ghegeven om alle zijnde(re)n werdynnen saken en(de)/
questien die zij in aenleggher oft verweerd(er) stadt te doen heeft/
oft hebben sal mogen tegen wat p(er)sone dat dat zij te beleiden/
te wynnen en(de) te v(er)liesen alle der selver sijnder medegesel(linnen)/
hueren? chijsen renten en(de) sculden te manen teysschen optebore(n)/
en(de) tontfanghen d(aer) voir te panden te dagen rastemente(n) te doen/
legghen alle scepen(en) brieve te vo(n)nissen die ter execucien te/
doen stelle(n) En(de) al des vors(creven) is te vervolgen voir en(de) al te doene/
des hij selve soude mogen doen voir alle gerichten gheestelijc/
oft weerlic oft hij tegewordich en(de) voir oghen ware Den sculd(er)s/
te quiteren en(de) quitancie te gheven te replice(re)n te duplice(re)n/
also wale int principael als int accessore ghetuygen te leiden/
der wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te batteren en(de)/
wes deen begonnen sal hebben dat dat dand(er) sal mogen voleynd(en)/
Promitt(ens) rat(um) behoudelic dat de voirs(creven) peter en(de) meester/
jan gehouden zullen zijn der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien van hue(re)n/
bewinde in desen goede wettighe rekeninghe (et)c(etera) reliqua hoeven/
burg(imagistro) hove tants julii iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator