SAL7770, Act: V°17.3-R°18.1 (37 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°17.3-R°18.1  
Act
Date: 1483-07-05

Transcription

2021-02-14 by Transkribus Software
Alsoe als te v(er)volghe pet(er)s fey geheeten vand(er) straten geleidt/
sijnde na den rechte der stad van loven(e) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve jans willems en(de) willems/
sijns soens gescreve(n) es geweest den meye(r) va(n) arschot/
oft sijne(n) stadhoude(r) hem de selve goede te leve(re)n ende/
peysselic te doen volghen ende oft de voirs jan ende/
willem sijn sone oft yemant and(er)s daer teghen yet
//
seggen oft allege(re)n wilden dat sij des quame(n) op hede(n)/
als ten naesten v(er)straken(en) daghe va(n) rechte alh(ier) voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) int recht gelijc de brieve dat/
naerde(r) inhielde(n) Ende de voirs(creven) jan willem sijn sone/
noch niema(n)t van hue(re)n weghen op heden te rechte/
niet comen en sijn den voirs(creven) geleidden compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versuekende doende oic blijken resc(ri)pcie/
oft certificacie vanden voirs(creven) meye(r) dat hij dexecucie/
van navolgen(de) den voirs(creven) scriven(en) gedaen hadde ende/
p(ar)tijen dach bescheyden Soe hebben de scepen(en) van/
loven(e) t(er) manissen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse/
soe v(er)re des voirs(creven) geleydden wed(er)p(ar)tije niet en/
quame ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en)/
datme(n) hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sal/
in sijne(n) beleyde tot sijne(n) wettigen gebreken behoef/
alsoe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-06-13 by The Administrator