SAL7770, Act: V°329.2-R°330.1 (660 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°329.2-R°330.1  
Act
Date: 1484-04-07

Transcription

2020-01-17 by Transkribus Software
It(em) mits desen hebben gekint [en(de) gelijdt] de voirs(creven) ghijsbrecht en(de) zijn huysvr(ouwe)/
dat hen bijde voirs(creven) nae kinde(re) volcomelijc en(de) al genoech gedaen/
es van allen alsulken rechte deel en(de) actien alse de voirs(creven) gehuysschen/
e(n)nichsins hebben in de goede die den selve(n) gehuysschen bleven/
en(de) verstorven moege(n) zijn van en(de) nae der doot en(de) aflivich(eit) jans/
wilen baers zijnder huysvr(ouwe) soe wel va(n)den v(er)cregen(e) in zijne(n)/
tweesten huwelike v(er)cregen als van allen ande(re)n haefliken goede(n)/
vliegen(de) erven en(de) alle ande(re) saken die zij tot des(er) dage toe totten/
voirs(creven) bruede(re)n en(de) suste(re)n te seggen(e) moege(n) hebben tot des(er) dage toe/
Consenteren(de) willecoren(de) en(de) ov(er)geven(de) dat te nyeute gedaen/
en(de) gecancelleert wordde alsulken deylinge als tusschen de(n)/
voirs(creven) ghijsbrechte en(de) zijne(n) wive ter eender en(de) de voirs(creven) kinde(re)/
baers met m(ar)griete(n) wilen meys hue(re)r [moeder] by(n)nen hue(re)n leven(en) erande(r)/
gemaect en(de) gepasseert zij(n) voir scepen(en) van loeven(e) xix dage/
in junio a(nn)[o] xiiii lxxix Welke deylinge mits des(er) v(er)andert es/
behalve dat alle quitan(cien) die alsdoen oic gepasseert wae(re)n v den/
voirs(creven) kinde(re)n en(de) der voirs(creven) wilen m(ar)griete(n) hue(re)r moeder ae(n)gaen(de)/
bliven sullen in wesen(e) bekinnen(de) dat hem vand(en) vijf croone(n)/
erflijc die hen inder voirs(creven) yerster deylingen meer vielen dan in/
des(er) begrepen steet in ande(re)n reco(m)pensien en v(er)guetsingen van/
seke(re)n ande(re)n goeden die zij beky(n)nen te henwert ontfangen te hebben/
/ en(de) dair af zij te be(r) by(n)nen [zij(n)] hen volcomelijc genoech gedaen es/
Scelden(de) d(aer)af en(de) des dien e(n)nichssins ae(n)cleeft volcomelijc quite/
de voirs(creven) kinde(re) vand(en) vorsten bedde en(de) allen ande(re)n dien ae(n)gaen/
mach p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) sed war(ans) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator