SAL7770, Act: V°400.2-R°401.1 (785 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°400.2-R°401.1  
Act
Date: 1484-06-10

Transcription

2019-11-29 by Transkribus Software
Alsoe als kathlijne loenijs docht(er) wile(n) jans voe(r) heur en(de)/
ind(en) name van lijsbetten heur(e)r sust(er) des(er) stad brieven on/
lancx heeft geimpetreert gescr(even) aend(en) meye(r) va(n) cumptich/
oft zijne(n) stadhoude(r) te kercke(m) dair mede de selve meye(r)/
versocht was af te doen doen(e) alsulke(n) ongebruyck als h(er)/
robbeert loenijs prieste(r) heur oem robbeert zijn sone/
en(de) heur wy(n)ne(n) hen pijnd(en) te doen(e) aen die goede(n) h(ier)nae/
volgen(de) Te weten aen sesse sacke(n) harts corens erflic/
pachts aen en(de) op zeke(r) goede(n) en(de) pande(n) jans kijnen/
te kercke(m) en(de) d(aer) omtrent gelege(n) It(em) aen drie sacke(n)/
en(de) drie en(de) een half halste(re)n coe(re)ns erfs pachts aen en(de)/
op zeke(r) goede en(de) pande willems s(er)anen te kerckem/
en dair omtre(n)t gelege(n) It(em) aen vijfthien halste(re)n corens/
erfs pachts op seke(r) goeden en(de) pande(n) jans kymps oic/
te kercke(m) en(de) dair omtre(n)t gelege(n) It(em) aen alle dlant/
dat geert de snijde(re) gehouden heeft in pechtingen tot/
kercke(m) en(de) dair omtre(n)t gelege(n) die den voirs(creven) wilen ja(n)ne/
heu(r)en vader met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vander daet/
maii xxxix anno lxi in deylinge(n) gevalle(n) zijn Ende/
in gevalle van oppisitie(n) hem dach besceyden te co(m)/
pa(rer)en inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) opden/
xi[en] dach van meerte lestleden die alsdoen bij p(ar)tien werde/
ghecontinueert Aldair der voirs(creven) katlijne(n) tot eene(n)/
seke(re)n dage van rechte dair nae volgen(de) bij crachte/
/ van sek(ere)n inhibitien verworven aen m(ijn) hee(re) den officael/
van luydick te loeven(e) reside(re)nde bijden voirs(creven) robbeerte/
den sone verboden w(er)t op seke(r) penen en(de) tensue(re)n niet/
voirde(r) te p(ro)cede(re)n voe(r) de voirs(creven) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en)/
soe verre dat hem aenginge dede de voirs(creven) kathlijne/
segge(n) dat zij dien bevele g(er)ne woude optempe(re)n/
tot dat zij den voirs(creven) officiael van heu(r)en rechte soude/
hebbe(n) doen blijken beghe(re)nde des niet te min trecht/
en(de) tvonnisse vand(en) voirs(creven) goeden alsoe verre dat aenginge/
den voirs(creven) h(er) robbeerde en(de) niet voirde(r) hebbe(n) de h(ere)n/
scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers gewesen voe(r) een vo(n)/
nisse nae dien hen gebleken es en(de) dat de voirs(creven) ka(tlij)[ne]/
opde voirs(creven) goede niet voirde(r) en p(ro)cedeerde dan soe/
verre het aenginghe den voirs(creven) h(er) robbeerde zoe verre/
deselve h(er) robbeert niet en quame ten opstaen(en) smeyers/
en(de) van hen dat de voirs(creven) kathlijne ind(en) name soe zij/
ageert bliven sal inde voirs(creven) goeden alsoe verre alst aengaet/
tege(n) den selven h(er) robbeerde en(de) niet voirde(r) en(de)/
het noch voe(r) hen comen es cor(am) om(n)ibus dempt(o)/
roelants junii x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator