SAL7770, Act: V°406.3-R°407.1 (801 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°406.3-R°407.1  
Act
Date: 1484-06-16

Transcription

2019-11-17 by Transkribus Software
It(em) lodewijck vander borch sone wilen jans in p(rese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijdt dat achtervolgen(de) seke(re)n tractate(n) voirmaels/
bij wijlen ja(n)ne vander borch en(de) raese wilen vand(er)/
lynden en(de) jouffr(ouw) katlijne vand(er) borch zijnder medegesellinen/
suster des voirs(creven) lod(ewijx) gemaect den wettigen kinde(re)n des/
voirs(creven) wilen raes en(de) zijnder huysvrouwen sculdich zijn te/
volghen de helicht va(n) allen alsulken leengoeden als bleven/
zijn van en(de) nae der doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven) wijlen jans/
oft oic blive(n) sullen nae de doot jouffr(ouw) katlijne va(n) liefkenrode/
zijnder moeder soe wair die gelegen zijn oft van wat hee(re)n/
/ die gehouden wordden consenteren(de) willecoren(de) en(de) overgeven(de)/
dat zij de helicht vand(en) selven leenen ontfangen aende hee(re)n/
d(aer)afmen die houden(de) es Geloven(de) hen inde selve helicht/
nu(m)mermeer hinder letsel oft stoot te doen(e) in gheene(n) rechte/
gheestelijc noch weerlijc bij hen selve(n) noch nyeman(de) anders/
En(de) oft hij hen naemaels e(n)nige(n) stoot oft letsel d(aer)inne dade/
dat hij hen in die stadt alsoe vele chijsgoede sal laten/
volghen alse de weerde van dien leengoeden die hij hen/
alsoe ontrecken soude willen gedragen mach Geloven(de) voirts/
den selve kinde(re)n vand(er) selver helicht voirde(r) vestich(eit) voir de/
leenhee(re)n te doen ter manissen der selver aut ten coste/
altijt des gheens die die beghee(re)n sal Behalven dat/
hem de voirs(creven) kinde(re) nae de doot der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n)/
va(n) liefkenrode sculdich sullen zijn te bewijsen(e) op goede/
seke(r) onderpande eene(n) r(ijns)g(ulden) erflijc te xx stuv(er)s tstuc/
en drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) dwelck cornelijs roelofs als/
man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) katlijne(n) zijnder huysvr(ouw) en(de) jan/
vand(er) lynden hue(r) brueder voir hen en(de) hue(re)n brueder en(de)/
suste(re)n alsoe gelooft hebben te doen(e) cor(am) hove tants/
junii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator