SAL7770, Act: V°41.5-R°42.1 (83 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°41.5-R°42.1  
Act
Date: 1483-08-07

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
Tusschen gielijse walsschart die als man ende/
mo(m)boir m(ar)grieten sijnd(er) huysvrouwe(n) mett(er) stad brieve(n)/
bescreve(n) hadde ja(n)ne de keysser die als de voirs(creven)/
gielijs voer twee mudde(n) roegs erfspachts gep(ro)cedeert/
hadde na der bancken recht van turnhout op zeke(re)/
erfgoede d(air) voe(r) verobligeert tot den derden genechte/
toe hem geseet hadde te sijne sinte pet(er)s man mits/
den welcken de wethoud(er)s ald(air) niet voirde(r) en hadde(n)/
willen p(ro)cede(re)n ter eend(er) zijden ende den voirs(creven) ja(n)ne
//
de keyser sinte pet(er)s man t(er) ande(re) Es tvo(n)nisse der hee(re)n/
sinte pet(er)s ma(n)nen dat de voirs(creven) jan de keyser gehouden/
sal sijn den voirs(crven) gielijse hantvullinge te doene vand(en)/
verschenen(en) pachte daer hij voe(r) hadde gevolgt mette(n)/
costen te turnhout geschiet oft dat de voirs(creven) gielijs d(air)/
voe(r) voirt soude moegen p(ro)cede(re)n met sijne(n) begonnen(en)/
rechte nae der bancken recht Ende als vande(n) costen/
alh(ier) gedaen dat de voirs(creven) gielijs die ov(er)geven soude/
met gesc(ri)fte op dwederleggen des voirs(creven) jans de/
keyser in scampno p(rese)ntib(us) lyefkenrode subst(ituto) burg(imagistro)/
bergis borch opp(endorp) udekem math(eus) vanden berghe/
ho(m)i(ni)b(us) s(an)c(t)i petri aug(usti) vii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-06-13 by The Administrator