SAL7770, Act: V°412.2 (801 of 887)
Search Act
previous | next
Act V°412.2  
Act
Date: 1484-06-22

Transcription

2019-11-20 by Transkribus Software
It nae dien reyne(r) beatrijs van berthem die alhier met brieve(n)/
van des(er) stadt ten versueke willems lambrechts ons poirt(er)s/
bescr(even) was te meer stond(en) inde banc alhier versocht heeft en(de)/
hem bereet gegeve(n) om den voirs(creven) willem(me) alhier dair hij mids/
zijnder poirterie te rechte behoirde aen tespreke(n) oft dat/
hij vander questie(n) die hij tege(n) hem uutstaen(de) hadde Dwelc was/
van sek(ere)n costen bijder wet van berthem getaxeert alsoe hij/
seyde gerenvoieert moch wordde(n) t(er) plaetsen van b(er)the(m) voirs(creven)/
dair de sake voirmaels gehandelt hadde geweest Dwelc hij/
sustineerde want zijn wederp(ar)tie niet en compareerde dat alsoe/
behoirde en(de) sculdich wae(r) te geschieden(e) hem des getroesten(de) totte(n)/
rechte Es bij scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers gewese(n)/
met vo(n)nisse wair de voirs(creven) willem ons poirte(r) niet en co(m)/
pareerde ten opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) dat de voirs(creven) reyne(r)/
zijn recht soude moege(n) volge(n) t(er) plaetse(n) van b(er)the(m) voirs(creven)/
in scampno p(rese)ntibus om(n)ibus dempt(is) opp(endorp) roelants junii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator