SAL7770, Act: V°415.2-V°416.1 (819 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°415.2-V°416.1  
Act
Date: 1484-06-21

Transcription

2019-11-21 by Transkribus Software
Cond zij allen lieden dat goirt hochts in p(rese)ntia (etcetera) heeft genome(n)/
en(de) bekint genomen te hebben tegen mathijse vand(en) b(er)ge als mo(m)boir/
der kinde(re)n pet(er)s wilen vand(en) b(er)ge zijns brueders thoff geheeten/
te poele gelege(n) te lovenjoul mette(n) wy(n)nen(en) land(en) beempde(n) eeussele(n)/
en(de) alle(n) anderen zijne(n) toebehoirten te houde(n) te hebben en(de) te/
wynnen van half meerte eenen t(er)mijn van nege(n)/
jairen lang due(re)nde deen ne nae dander sonder middel volgen(de)/
Elcx jairs dae(re)nbynne(n) te weten(e) de voirs(creven) wy(n)nen(en) lande(n) opde/
heelicht vand(en) vruchte(n) opde selve lande jairlicx wassen(de) En(de)/
de voirs(creven) beempde en(de) eeussele(n) voe(r) en(de) om seven(en)twintich hollan(sche)/
guld(en) te xvi stuv(er)s tstuc en(de) iij pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) tsinte m(er)tens/
misse te betalen den voirs(creven) mathijse alle jaire den voirs t(er)mijn/
due(re)nde quoli(be)t ass(ecutu)[m] Met voirwerden dat de voirs(creven) wyn/
de voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynnen en(de) werven sal gelijc/
regenooten boven en(de) beneden en(de) die laten tsijne(n) afscheid(en)/
gelijc hijst vind(en) sal tzijnen aencomen(en) En(de) dat hij op dyerste
//
opde voirs(creven) lande vue(re)n sal tslants meeste(n) prouffijte drie cuyten/
m(er)gelts en(de) voirtaen alle jai(r)e(n) twee cuyten den voirs(creven) zijnen/
t(er)mijn due(re)nde It(em) sal de voirs(creven) wijn jairlicx int voirs(creven) hoff leve(re)n/
drie hondert walms om de huysinghe dair mede te decken(e) en(de)/
die verdect oft anders van ond(er) wercke aen(den) selve huysinge weerct/
d(aer) af sal de voirs(creven) wyn den werclieden den montcost gheve(n) en(de)/
de voirs(creven) mathijs de dachue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn soe wa(n)neer/
men ald(aer) dect oft plect oft ennighe ande(re) rep(ar)atie doet de stoffe/
dieme(n) d(aer) toe behoeven sal op sijnen cost aenhalen alsoe verre/
alst gheen nieuwerck en is strecken(de) over een half rye It(em)/
en sal de voirs wyn aende grave(n) noch cleynen bogairt gheen/
houwen noch d(er) truncken hebbe(n) It(em) alle doeft jairlicx opde voirs(creven)/
goede wassen(en) selen de voirs(creven) wyn en(de) mathijs hebbe(n) half en(de)/
half en(de) te gelijke coste t(er) erden leve(re)n En(de) alst gelesen es soe/
sal de voirs(creven) wyn mathijse zijn heelicht te loeven(e) tsijne(n) huyse/
leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) mathijse van meye/
tot sinte m(er)tensmisse te lang due(re)nde alle weke(n) leve(re)n twee/
pont bote(re)n en(de) elc pont voe(r) en(de) om eenen lyliart It(em) sal/
de voirs(creven) wyn den selve(n) mathijse alle jaire houden een vercken/
van vastelavont tot alderheyligenmisse toe oft dair omtrent/
It(em) sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) mathijse doen alle jai(r)e doen met/
zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den acht coeweyen It(em) selen de voirs(creven) wyn/
en(de) mathijs op dyerste jair den maybempt te gelijke(n) coste/
half en(de) half doen ryoelen En(de) van [dan] voirtaen sal de wy(n)ne dien/
alleen(e) op sijne(n) cost ryoelen en(de) de beken It(em) insgelicx sele(n)/
de wijn en(de) mathijs voirs(creven) alle jaire half en(de) half doen vege(n)/
alle de beken aende voirs(creven) goede staen(en) [It sal de voirs mathijs] en(de) van dan voirtaen/
sal de wynne die op zijne cost vege(n)
[dwater gehoete(n) de voert moete(n) houden tsijne(n) cost] It(em) sal de voirs(creven) wyn/
alle jaire opde voirs(creven) goede moete(n) sette(n) acht willige poten/
It(em) sal de voirs(creven) wyn moege(n) truncke(n) ten behoirlijke tijde alle/
trunchout stelen(en) ind(en) drueghe(n) beempt aent lant en(de) may/
maebeempden It(em) soe wanneer de voirs(creven) wyn de brake sayet/
sal de voirs mathijs half tsaet moete leven It sal de/
voirs(creven) wyn ten lesten jai(r)e vand(en) voirs(creven) t(er)mijne alle dmest uutvue(re)n/
en(de) dat op de voirs(creven) lande en(de) de brake en(de) stortte moete(n) omdoen
//
It(em) selen de voirs(creven) wyn en(de) mathijs alle jai(r)e coope(n) dertich ma(n)/
delen stroes des sal mathijs de twee deelen betalen en(de) de/
wyn tderde It(em) de voirs(creven) wyn en(de) mathijs [selen] van malcande(re)n/
moege(n) scheyden ten yersten sesse jairen vand(en) voirs(creven) t(er)mijne/
bij alsoe dat de ghene die scheyden wilt dat den ande(re)n een/
half jair te voe(re)n sal moete(n) condighen Ende alle dese voirs(creven)/
weerd(en) (et)c(etera) Coram py(n)nock nansnijde(r) junii xxi
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-06-13 by The Administrator