SAL7770, Act: V°455.2 (876 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°455.2  
Act

Transcription

2019-11-10 by Transkribus Software
Willem vanden broeke van vrymde die na de heerlicheyt ons/
genedichs he(re)n van brabant ende na zijnre stat recht van loeven/
comen en(de) geleydt was es tot allen den goeden jans vand(er) hage(n)/
van lyere in huysen hoven wynnenden landen beemde(n) eeusele(n) en(de)/
met allen hae(re)n toebehoirten inde prochie van lyere van boechhout/
van vorsschote van massenhoven van pulle van zanthoven van/
noerd(er)wijc en(de) daer omtrent gelege(n) doet de selve goede gebieden/
te dien eynde (et)c(etera) hier aff sijn de drie gebode gedaen Te wete(n)/
dyerste gebot d(aer) af des sondaighs xiiii daghe in januario int/
jae(r) ons he(re)n m cccc en(de) xxx p(rese)ntibus joh(ann)e de borchove(n) (et) walt(ero)/
pynnoc iuniore scab(inis) lov(aniensibus) Dander gebot d(aer) aff des sondaighs ov(er)/
xiiii nacht d(aer) naest volgende p(rese)ntibus goess(uino) ouderogghe (et)/
arnoldus vande(n) velde scabinis lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) aff/
des sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende/
p(rese)ntibus joh(ann)e de borchove(n) et goessuino ouderogge scabinis lov(aniensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator