SAL7770, Act: V°88.4-R°89.1 (166 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°88.4-R°89.1  
Act
Date: 1483-09-15

Transcription

2021-11-02 by Transkribus Software
Nae dien dat de magen en(de) vrienden vand(en) wettige(n) kinde(re)n/
jans wilen goederthuys en(de) met hen twee [vacat]/
gebruede(re)n twee vanden selve(n) kinde(re)n den raide vand(er) stadt te/
kynnen hebben gegeve(n) hoe dat de voirs(creven) kinde(re)n die den meesten/
deel jonge weesen zijn bijder doot en(de) aflivich(eit) huers voirs(creven) vaders/
en(de) oic huer(er) moeder zijn bleven ombesorcht en(de) wae(re)n gescapen zij/
en(de) oic hue(r) goede met allen te quiste te gaen(e) op dat hen d(aer)op niet/
en wordde versien wairo(m)me zij baden dat hen e(n)nige va(n) hue(re)n/
vrienden om hen en(de) hue(r) goede te rege(re)n wordden als hue(r) mo(m)bo(r)en/
verleent en(de) geordineert En(de) den raid vand(er) stadt d(aer)op rijpelijc/
heeft geledt soe zij bijden selve(n) raide geordineert en(de) geco(m)mitteert/
voir der voirs(creven) weesen mo(m)boirs jacop eveloege hue(r) maech van
//
svaders zijden jan en(de) henr(ick) willems gebruede(re)n magen vand(er)/
moeder zijden om van nu voirtaen de voirs(creven) weesen en(de) hue(r)/
goede bij hen te wordde(n) geregeert verwaert en(de) besorcht/
ten meesten orboe(r) en(de) proffijte der selver wesen en(de) huer(er) goeden/
in (con)s(ili)[o] opidi sept(embris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator