SAL7770, Act: V°91.1 (172 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°91.1  
Act
Date: 1483-09-19

Transcription

2021-11-08 by Transkribus Software
It(em) jan de houwe(re) drossete mijns he(re)n va(n) nassouwe(n)/
inden lande van grymberghen die alhier van janne vande(n)/
kerchove onsen sinte pet(er)sman bescreven was ter eender/
en(de) de selve sinte pet(er)sman t(er) ande(re) hebben tege(n) malcande(re)n/
dach van rechte genomen op van morgen in xiiii nachte(n)/
naestcomen(de) te mistijde om alsdan te dienen gelijc dien/
op morgen gedient soude hebben in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us)/
boxhoren burg(imagistro) d(omi)nis mych(aele) abs(oloens) joh(ann)e de s(an)c(t)o gaugerico/
militib(us) ho(min)ib(us) s(an)c(t)i petri et plu(r)ib(us) aliis sept(embris) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator