SAL7772, Act: R°55.1 (96 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°55.1  
Act
Date: 1485-08-22

Transcription

2021-05-05 by Gerry Van Helmont
It(em) want de voirs(creven) geertruydt van heurs selfs p(ro)pe(re)n/
penni(n)ghen heeft moeten verlegge(n) sesse rijnsch g(ulden)/
eens eer zij tot des(er) deylinge(n) heeft moege(n) comen/
Soe hebben gelooft de voirs(creven) gehuysschen der voirs(creven)/
geertruyt soe verre de voirs(creven) josijne heur docht(er)/
in toecomen(de) tijde aflivich wordde sonder wettige/
gebeurte voe(r) der voirs(creven) g(eer)truyd(en) heure(r) moeder/
en(de) de goede alsoe succedeerden op de voirs(creven) gehuyssche(n)/
oft op heur kinde(re) dat zij heur alsdan t(er) stont sulle(n)/
restitue(re)n en(de) betalen de voirs(creven) sesse rijnsch g(ulden) T(am)q(uam)/
ass(ecutu)[m] eer zij de successie(n) vand(en) selve(n) kinde sulle(n) moege(n)/
aenveerden Coram eisdem
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator