SAL7772, Act: V°51.4 (89 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°51.4  
Act
Date: 1485-08-20

Transcription

2021-04-27 by Gerry Van Helmont
Es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen dat/
zij en(de) elc van hen hen d(air) mede sulle(n) moeghe(n)/
ontheffen schadeloes en(de) costeloes van alsulcker ge/
looften als zij op heden gedaen hebbe(n) dair mede de/
voirs(creven) jan uut(er) hachten dair hij inne was te(n) ver/
suecke jans van berthem voe(r) vier rijders erffelijc/
ontslaghen is Coram eisdem
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator