SAL7773, Act: R°166.2 (319 of 819)
Search Act
previous | next
Act R°166.2  
Act
Date: 1486-11-27

Transcription

2022-11-07 by myriam bols
Item lijsbeth van sintruyden woenen(de) inde stove/
geheeten de roose in p(rese)ncia neve(n) de quadebrugghe/
in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint gehuert te hebben(e)/
tegen yden verma(n)s de voirs(creven) stove geheete(n) de roose/
Te houden en(de) in hueringe(n) te besitten(e) van s(in)t andriesmisse/
a(n)no lxxxii lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse ja(r)en lang/
due(re)nde en(de) sond(er) middel vervolgen(de) te weten(e) alle/
weken dertich stuv(er)s te drie pl(a)c(ken) den st(uver) en(de) xviii mite(n)/
brab(ants) te betalen(e) der voirs(creven) yden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met vorw(er)den en(de) (con)d(ici)[en] dat de voirs(creven) lijsbeth/
egheene vrouwe(n) d(air) inne en sal moege(n) houden ten zij/
bij consente van yden It(em) es noch voirw(er)de dat de/
voirs(creven) yde soe dicwijl inde voirs(creven) stove sal moege(n)/
gaen alst haer gelieve(n) sal yema(n)ts wed(er)segge(n) niet/
tegestaen(de) It(em) es noch voirw(er)de dat de voirs(creven) lijsbeth/
de voirs(creven) betael dage niet en sal moege(n) laten/
ov(er)gaen dan drie(n) weken ten lanxste(n) Item es noch/
voirw(er)de dat de voirs(creven) lijsbeth alsulken have ende/
goeden als zij inde voirs(creven) stove vant tot hue(re)n/
ae(n)comen(e) niet arge(re)n noch mynde(re)n en sal ende/
die alsoe laten thue(re)n afsceyden(e) en(de) men salse thue(re)n/
afsceyden(e) doen scatten mette(n) scatters ten geliken/
coste en(de) soe wes die gearghert gescadt wordt/
dat sal de voirs(creven) lijsbeth moeten oprichten en(de)/
soe wes die oic beter bevonde(n) wordden dat/
sal de voirs(creven) yde der voirs(creven) lijsbette(n) moeten/
betalen tanq(uam) ass(ecutu)[m] It(em) es noch voirw(er)de dat/
de voirs(creven) lijsbeth hue(re) have niet en sal moege(n)/
dragen uuyt der voirs(creven) stove(n) ten zij bij/
consente der voirs(creven) yden Cora(m) lyefke(n)rode hoeve(n)/
nove(m)br(is) xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator