SAL7773, Act: R°8.1 (18 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°8.1  
Act
Date: 1486-07-01

Transcription

2021-04-30 by myriam bols
Item villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
domicella(m) maria(m) van vordele ac r(e)l(i)c(t)am iudoci quond(am)/
de beerhem ad o(m)nia et sing(u)la bona i(m)mobilia et he(re)d(itaria)/
mychaelis de bouleer quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e censeantur ac ubicu(m)q(ue)/
locoru(m) sit(a) (con)sistu(n)t pro cert(is) p(ro)mission(ibus) seu condicio(n)ib[(us)] (con)script(is)/
in li(tter)is scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in hec/
verba Condt zij allen lieden dat jouffrouwe marie/
van vordele weduwe joes wilen van beerhem met/
eene(n) mo(m)boir haer in des voirs(creven) is nae bescreve(n) is v(er)leendt/
alse tocht(er)sse h(er)man looman en(de) jouffrouwe katline/
zijn wijf docht(er) der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien alse erfliede/
der goede hier nae bescreve(n) In p(rese)ncia hebben bekint/
voir hen en(de) hue(re)n erfgename(n) tot eene(n) erfpachte/
uuytgegeven te hebben mychiele van bouleer/
woenen(de) op dese tijt te leefdale en(de) zijne(n) erfgename(n)/
dwynhof mette(n) huysen hove(n) boog(ar)den wynnen(de) lande(n)/
beemden eeussele(n) en(de) vijf boende(re)n erfs ond(er) hegge en(de)/
hage met meer ande(re)n hue(re)n toebehoirte(n) gelijck de/
voirs(creven) goede in in div(er)se(n) stucken gelegen sijn te wave(r)/
geheeten dves thof ten reirwe? (et)c(etera) Et inse(r)atur li(tter)a/
p(ro)ut he(red)[i] febr(uarii) xxv f(ol)io p(re)ceden(ti) [libro lxxx] Et habuit que(r)ales/
hiis int(er)fueru(n)t hoeve(n) tybe julii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator