SAL7774, Act: R°105.2 (209 of 1059)
Search Act
previous | next
Act R°105.2  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-10-20 by Magda van Winkel
Want jan van borre als geleydt nae des(er) stadt recht/
uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den/
goeden beide have ende erve gorts roelofs soe waer/
die gelegen zijn hem met andriese van voshem vorste(re)/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n Ende der huysvr(ouwen)/
des voirs(creven) gorts absent dach van rechte oft zij tegen de/
voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde(n) wille(n) allege(re)n op heden/
dienen(de) inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(e) doen besceyden ald(aer) des voirs(creven) gorts huysvr(ouwe)/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en es geco(m)pareert/
den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst/
aengehoirt den voirs(creven) andriese die cleerde bij zijne(n)/
eede de leveri(n)ge ende dach besceydi(n)ge behoirlijck/
gedaen te zijne ter maniss(en) smeyers gewesen/
voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleidden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijnen/
scepen(en) brieve beleyde soe verre het noch voir hen/
scepen(en) comen es eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator