SAL7774, Act: V°105.1 (210 of 1059)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-10-20 by Magda van Winkel
Nae dien claes van hugaerden met drie raste/
mente(n) gevolgt heeft op eene(n) silve(re)n vogel/
toebehoiren(de) der gulden vand(en) voetboghe van ha(n)nuyt/
en(de) staen(de) in zijne(n) handen ende hij dat nae dien/
de conde bij cornelijse reyns bode van des(er) stadt/
met brieve(n) van des(er) stadt aen den coni(n)ck coni(n)cstavel/
gezworen(en) geselle(n) vanden voetboghe der voirs(creven) gulden/
alsoe de selve cornelijs bij zijne(n) eede gecleert heeft/
gedaen te zijne zijne scult bij eede heeft geve/
rificeert op acht rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc en(de) de/
costen tot desen dage toe incluys xx st(uvers) Es gewesen/
met vo(n)nissen der scepen(en) van loven(e) ter manissen/
smeyers dat de voirs(creven) claes zijne geverificeerde scult/
met coste en(de) co(m)me(r) aen den voirs(creven) gerasteerde(n) pe(n)ni(n)ge/
vogel sal v(er)halen bij alsoe oft daer yet overt dat/
hijt wed(er)kee(re)n sal en(de) oft daer gebrect dat hij dat/
volgen sal met rechte In sca(m)pno cora(m) o(mn)ibus eisd(em)/
de(m)pto pynnock
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator