SAL7775, Act: R°239.3 (378 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°239.3  
Act
Date: 1490-01-21

Transcription

2021-01-03 by Karel Embrechts
Item jan arndt he(n)rick en(de) magriete swolfs/
kinde(re)n wilen henricx en(de) katline(n) wilen wout(er)s/
gehuysschen voir hen selve(n) en(de) inden name en(de)/
van wegen van hue(re)n mede brued(er) en(de) suste(re)n/
ond(er) hue(r) dagen zijnde die zij hier inne geloeft/
hebben te verva(n)gen(e) tot wettig(er) oude(r) comen zijnde/
in p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden dat de kinde(re)n/
henricx wilen de pape geheeten van coudeberghe/
hen met gereeden pe(n)ni(n)gen v(er)nuecht en(de) geco(n)/
tenteert hebben van alsulken pet(er) erflic met/
allen v(er)schenen(en) pachten hen gebleve(n) van en(de)/
nae de doot henricx wout(er)s huers ooms als/
de voirs(creven) henrick de pape den selve(n) wilen/
woute(re)n met scepen(en) brieve(n) van loven(e) sculdich/
was welken brief de voirs(creven) kinde(re)n spape(n) segge(n)/
v(er)loren te zijne Scelden(de) d(aer)om den voirs(creven) kinde(re)n/
spapen hue(r) goede en(de) alle ande(r) d(aer)af volcomelijc/
quijt promitten(tes) non alloqui sed war(ans) p(ro)ut/
cora(m) berghe naus(nydere) januarii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator