SAL7775, Act: R°261.2 (415 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°261.2  
Act
Date: 1490-02-08

Transcription

2021-01-03 by Karel Embrechts
Item pierart doutreppe sone wilen mathijs heeft/
gekint en(de) geleden dat hij janne de flesse(re) ende/
jouffr(ouwe) jehannen wed(uw)[e] des voirs(creven) wilen mathijs zijnd(er)/
huysvr(ouwe) moed(er) des voirs(creven) pyerarts sculdich es tsestich/
mudden rogs der maten van loven(e) uut saken van acht(er)stellige pacht/
van hue(re)r duwarien die zij heeft op alle de goede/
des voirs(creven) wilen math(ijs) welke lx mudden hij/
heeft geloeft den voirs(creven) gehuysschen tseste deel/
s(in)[te] andr(iesmis)s[e] naistcomen(de) en(de) alsoe vort alle s(in)[te]/
andr(iesmis)s[e] thien mudden d(aer)af tot dat volbetailt sal/
zijn en(de) te p(er)weys te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met/
voirw(er)den dat de gehuysschen voirs(creven) den voirs(creven)/
pyerarde cortsel en(de) afslach sullen doen nae avena(n)t/
van des bijden staten van des(en) quartie(r) geordin(er)t en(de)/
overdragen sal wordden en(de) dat selve te cortten(e)/
nae avena(n)t van elken t(er)mijne van betalen(en)/
Heeft vort geloeft de voirs(creven) pierart den voirs(creven) geh(uysschen)/
veertich rinschguld(en) te xx st(uvers) tstuc tres pl(a)c(cas) tvierdel/
d(aer)af s(in)[te] andries(mis)s[e] naistc(omende) en(de) soe vorts tallen/
s(in)[te] andries(mis)s[e] tvierdel tot dat de geheele so(m)me ge/
vallen sal zijn quol(ibe)t ass(ecutu)[m] cora(m) hermeys donck/
februarii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-01-03 by Karel Embrechts
Jan de flesse(re) heeft/
hem bekint vol/
betailt te zijn/
van des(er) gelufte(n)/
tot op thien/
mudden corens en(de)/
xvi r(insch)gulden(en)/
vii st(uvers) die hem/
d(aer)af noch reste(re)n/
met co(n)dicie(n) eest/
datme(n) bevi(n)t dat/
hij ge(r) toegeseet heeft meer/
quijt te scelden/
dan vors(creven) steet dat/
sal hem jan de fless(er) cortte(n) dec(embris) xix a(nn)[o] xv[c] r[o]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator