SAL7775, Act: R°274.2 (446 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°274.2  
Act
Date: 1490-02-23

Transcription

2021-02-16 by Karel Embrechts
It(em) pauwel vand(er) hoeven als man en(de) mo(m)boir mo(n)ice/
everarts zijnd(er) huysvr(ouwe) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) geleden/
dat hij om en(de) voir der so(m)men van xiii rinschguld(en)/
der nyeuw(er) mu(n)ten nu cours hebben(de) d(aer)af hij hem/
bekint v(er)nuecht en(de) betailt te zijne v(er)cocht heeft janne/
meys huyvette(r) den houw vanden scaerhoute van eene(n)/
bossche houden(de) tsamen een boend(er) oft d(aer)omtri(n)t gelegen/
inde p(ro)chie van lynden tusschen dbosch sgodshuys vand(er)/
halfstrate(n) ter eend(er) den vaerwech ald(aer) ter ande(r) zijden/
en(de) tvelt ald(aer) ter derd(er) zijden Te houwen(e) van bamisse/
naistcomen(de) over vii jair en(de) niet eer met voirw(er)den/
dat de voirw(er)den dat de voirs(creven) jan alsdan sal moege(n)/
afhouwen alle stru(n)ckeyken laeteycken en(de) alle ande(r)/
hout dat hij alsdan d(aer)op bevi(n)den sal staen(de) hoe/
danich die zijn Promittens ratu(m) et war(andizare) p(ro)ut/
cor(am) hermeys naus(nydere) febr(uarii) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator