SAL7775, Act: R°294.2-V°294.1 (472 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°294.2-V°294.1  
Act
Date: 1490-03-02

Transcription

2021-02-03 by Karel Embrechts
Opde calangie die bijden p(ro)cur(eur) ingelbrechts van alke/
made innebracht was inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) ind(er) saken die twee jair oft/
d(aer)omtri(n)t gehangen heeft tusschen den selve(n) ingel/
brechte en(de) meest(er) amelijs tou aengaen(de) den goeden/
gebleven nae de doot wilen meest(er) willems tou/
geheeten van delfst doctoirs inden geesteliken rechten/
als dat de voirs(creven) meest(er) amelijs die int sterfhuys/
gewandelt hadde yerst en(de) voir al eer men inde/
materie pri(n)cipale vortvae(re)n soude sculdich soude/
zijn bij eede over te bringen(e) ond(er) wet oft ond(er)/
den rechte alle de goede en(de) brieve(n) den sterfhuyse(n)/
aengaen(de) alsoe de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s sustineerden D(aer)tegen/
de voirs(creven) meest(er) amelijs sustine(re)nde want dese sake/
alhier bijnae over twee jai(r)en ongesleten gehangen/
hadde en(de) d(aer)inne nae vele calangien soe v(er)re gep(ro)cedeert/
hadde geweest dat aensprake v(er)antw(er)den gebuert/
was en(de) elke p(ar)tie den ande(re)n zijn maesscap en(de)/
lijnaige bekint hadde D(aer)op scepen(en) alsdoen gemae(n)t/
hadden genomen hue(re)n raet en(de) verst en(de) begheert dat/
/ p(ar)tien bij een gaen souden alsoe dat niet en resteerde/
dan tvo(n)nisse te geven(e) bynnen welken middelen/
tijde doirloge opde hant quam alsoe dat de sake/
alsdoen niet geutent en wordde Sustine(re)nde mits/
dien dat de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie sculdich soude zijn de/
sake int pri(n)cipael te resumeren(e) en(de) te vernesschen(e)/
sond(er) die mits enig(er) calangien meer oft lange(r)/
te dylaie(re)n hem des gedragen(de) tott(er) wet Es bij/
scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen/
met vo(n)nisse dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur) sculdich sal zijn/
de materie int pri(n)cipael te resume(re)n ende te/
vernesschen(e) ende de calangie hielden de hee(re)n/
scepen(en) te henweerts in sca(m)pno p(rese)ntibus om(n)ibus/
de(m)pt(is) berghe hermeys m(ar)tii ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator