SAL7775, Act: R°298.3-V°298.1 (482 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°298.3-V°298.1  
Act
Date: 1490-03-06

Transcription

2021-02-03 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge claes vasont p(ro)cur(eur) des/
p(re)laets van vlierbeke geleydt zijnde nae den rechte/
van des(er) stadt uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) tot alle den goeden beide have en(de) erve/
daneels en(de) jorijs wilen van mulstede gebruede(re)n/
soe waer die gelegen met brieve(n) van deser/
/ stadt gescreven es geweest aen den meye(r) van/
halen oft zijnen stadhoude(r) te beetze hem alle/
de selve goede te leve(re)n oft [en(de)] te doen volgen oft/
den bring(er) der voirs(creven) brieven in zijnen name en(de)/
den huysvr(ouwen) der voirs(creven) gebruede(re)n hue(re)n kinde(re)n/
oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen/
allege(re)n dach van rechte alhier te co(m)pare(re)n op/
heden dienen(de) inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) doen bescheiden Tot welken/
dage de voirs(creven) p(er)sonen niet en zijn geco(m)pareert/
den voirs(creven) p(ro)cur(eur) co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(e) nae dien hen/
gebleken es bij rescriptien smeyers van halen de/
leveri(n)ge en(de) dach bescheidinge behoirlijck geschiet/
te zijne ter manissen smeyers gewesen voir een/
vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleidden vanden voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijnen scepen(en)/
brieven beleide d soe verre het noch voir hen/
scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator