SAL7775, Act: R°311.3-V°311.1 (508 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°311.3-V°311.1  
Act
Date: 1490-03-18

Transcription

2021-02-07 by Karel Embrechts
Item jannes van beringe(n) die bijde m(ijnen) hee(re) den rijngreve/
gecoren en(de) genome(n) es totten o(n)tfange en(de) rintmeest(er)scape/
van zijnd(er) heerlich(eit) van rotselair werchte(r) haecht en(de)/
ande(re)n appenden(tien) heeft geloeft de chijsen rinten/
opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen vand(en) voirs(creven) bewinde van/
rotselair wel en(de) getruwelijc op te heffen(e) en(de) inne te/
/ heffen(e) bue(re)n nae zijn beste diligen(cie) d(aer)af altijt goede/
rekeni(n)ge en(de) bewijs te doen(e) en(de) betalinge doen den/
ghenen daen de voirs(creven) m(ijn) jonch(e)r believe(n) sal inne/
gaen(de) tselve alsnu en(de) due(re)nde tot bamesse naistcomen(de)/
de selve rekeni(n)ge moegen doen en(de) gestaen met/
allen faulte(n) En(de) nae bamisse met eene(n) ande(re)n nyeuwe(n)/
co(n)tracte datmen maken sal egheens d(aer)mede gestaen/
te moegen gestaen mair op alsulke vueghen als zij/
same(n)tlijc overcomen sullen ende sal hebbe(n) voir/
zijne(n) loon alle p(ro)ffijten die de rintmeest(er)s voirmaels/
gehadt hebben van accidencie(n) en(de) voir zijn stipendien/
tusschen dit en(de) bamesse xx rinschguld(en) en(de) voir/
zijn tabbart laken v rinschguld(en) ende vand(en) bewinde/
van werchte(r) voir zijne stipendie vii rinschguld(en) ta(m)q(uam)/
ass(ecutu)[m] cor(am) hermeys hove m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator