SAL7775, Act: R°335.2 (558 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°335.2  
Act
Date: 1490-04-06

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volghe g(er)ts de moer geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden/
beyde have en(de) erve arnts wilen vanden scrieke/
soe wair die gelegen zijn gescreve(n) es geweest/
met brieve(n) van des(er) stadt aen den meye(r) van/
werchte(r) oft zijne(n) stadhoude(r) hem alle de selve goede/
te leve(re)n en(de) te doen volgen ende willem(me) van/
lare willem(me) van herbruggen en(de) ande(re)n mo(m)boirs/
magrieten vand(en) scrieke docht(er) wilen jans sone/
was des voirs(creven) wilen arnts oft zij hen tegen de/
voirs(creven) leveri(n)ge hadden willen oppone(re)n dach van/
rechte op heden dienen(de) bij v(er)strijkenisse van ge/
nechten alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) doen bescheiden Tot welken/
dage de voirs(creven) p(er)sone(n) noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
en zijn geco(m)pareert de willem(me) van lele als pr(o)cur(eur)/
des voirs(creven) g(er)ts co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt/
gielijse eveloege bode te voete van des(er) stadt/
die cleerde bij zijne(n) eede de leveri(n)ge en(de) dach/
bescheidinge voirs(creven) behoirlijck gedaen te zijne ter/
manissen smeyers gewesen met vo(n)nissen datme(n)/
den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe/
v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen es in/
sca(m)pno cor(am) o(mn)ibus de(m)pto scoonvorst ap(ri)lis vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator