SAL7775, Act: R°405.2-V°405.1 (740 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°405.2-V°405.1  
Act
Date: 1490-06-16

Transcription

2021-02-20 by Karel Embrechts
Tusschen [vacat] ende marien coekeroels ae(n)gaen(de)/
eend(er) geluften bij raese van graven gielijse van duffle/
janne inden aer arnde hanckaert en(de) marien voirs(creven) gedaen/
den voirs(creven) [vacat] uut saken van zeke(re)n v(er)loope van/
lijfrinten d(aer)inne de ouders der voirs(creven) p(er)sone(n) als borghe/
hee(re)n arnts van corsworm v(er)bonden stonden d(aer)af de voirs(creven)/
[vacat] betalinge eyschte van mariens p(ar)te ende/
aengedeelte in dien De welke de voirs(creven) ma(r)ie weyg(er)de/
te betalen(e) mits dat de voirs(creven) arndt soe zij seyde haer/
in die gelofte hadde bracht bij subtijlheid(en) en(de) oic dat/
haer dat p(re)judijs dragen mochte ind(er) questien die/
ombeslicht hanght voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
tusschen haer en(de) den voirs(creven) arnde want arndt dese/
betalinge te baten nemen soude ten vordele van/
zijnen rechte en(de) dat zij alsoe inde sculden wilen/
qui(n)tens coekeroel gehouden soude zijn niet myn/
want zij inde geloften begrepen en(de) zij d(aer)af soude moete(n)/
betalen met rechte p(rese)nte(re)nde zij dat te doen(e) behalve(n)/
soe v(er)re zij dat tonrechte gave datmen huer dat/
wed(er)kee(re)n soude Es uuyt(er)gesproken en(de) get(er)mineert/
voir recht dat de voirs(creven) marie achtervolgen(de) der voirs(creven)/
geloften sal betalen hue(r) p(ar)t en(de) aengedeelte van dien/
alsoe dande(r) gedaen hebben behalve(n) dat hue(r) de/
/ de selve betalinge gheen p(re)judijs dragen en sal ind(er)/
questien ombeslicht hangen(de) voir meye(r) ende/
scepen(en) tusschen den voirs(creven) arnde en(de) haer noch oic in/
conseque(n)cien getogen voir den toecomen(de) tijden/
coram lombaert subst(itu)[to] buetsele burg(imagistr)[is] junii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator