SAL7775, Act: R°406.3-V°406.1 (742 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°406.3-V°406.1  
Act
Date: 1490-06-18

Transcription

2021-02-20 by Karel Embrechts
Item es voirw(er)de dat de voirs(creven) machtelt alsoe la(n)ge/
zij haer eerbaerlijc draicht oft haer tot huwelike geeft/
met consente van hue(re)n vrienden en(de) magen/
/ sal zij inde voirs(creven) rinte hue(r) heffen hebben en(de) sal/
deselve rinte heffen tot hue(re)n behoef de voirs(creven)/
hue(r) vad(er) tott(er) tijt toe zij tot huwelike trect met/
oic twee v(er)schenen pachten noch uuytstaen(de) d(aer)toe/
zij hem sond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n) heeft geconst(itueer)t in/
forma It(em) es voirw(er)de soe verre de voirs(creven) machtelt/
wettich oir van hue(re)n live acht(er)laet dat dien de/
voirs(creven) rinte erflic volgen sal niet tegenstaen(de) der/
voirs(creven) guedinge(n) en(de) ter dier meyni(n)gen sal de selve/
guedinge ond(er) wet bliven eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator