SAL7775, Act: V°124.3-R°125.1 (183 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°124.3-R°125.1  
Act
Date: 1489-11-05

Transcription

2020-12-16 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volghe jans amelrijcx als p(ro)cur(eur)/
kaerls de putiers geleydt zijnde nae den/
/ rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) tot alle den goeden beide have en(de) erve ond(er)/
den ande(re)n g(er)ts vanden paenhuyse soe waer die gelegen/
zijn hem met janne mariss(en) vorste(r) alle de selve goede/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) g(er)de en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
oft zij d(aer)tegen hadden hen willen oppone(re)n dach van/
rechte alhier te co(m)pare(re)n op heden dienen(de) inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen bescheyden Tot/
welken dage de voirs(creven) geh(uysschen) niet noch nyema(n)t van/
zijnen wegen niet en zijn geco(m)pareert den voirs(creven)/
geleidden co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort versueken(de) soe/
hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt den/
voirs(creven) vorste(r) die cleerde bij zijne(n) eede de leveri(n)ge gedaen/
en(de) den voirs(creven) gehuysschen dach bescheiden te hebben(e)/
ter maniss(en) smeyers gewesen voir een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) geleidden houden soude inde macht/
van zijnen scepen(en) brieven beleide soe v(er)re het noch/
voir hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator