SAL7775, Act: V°132.3-R°133.1 (199 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°132.3-R°133.1  
Act
Date: 1489-11-12

Transcription

2020-12-16 by Karel Embrechts
Ald(aer) magriete borcharts wed(uw)[e] henricx wilen/
van breetzijp o(n)tboden hadde voir den raide/
vand(er) stadt katline borcharts natuerlijke docht(er)/
gielijs wilen borcharts brued(er)s der voirs(creven) magriete(n)/
om deswille dat de voirs(creven) katline meynde/
te houden(e) en(de) te rege(re)n cornelijse borcharts wettich/
sone des voirs(creven) gielijs borcharts [ond(er) zijn dage(n)] met zijne(n) goeden/
en(de) rinte(n) als naiste maghe desselfs D(aer)tegen de/
voirs(creven) magriete seyde hoe wel katline sust(er) es/
vand(en) voirs(creven) cornelijse dat zijs nochtan nairde(r)/
wae(r) dan zij wa(n)t katline natuerlijc ende/
o(n)wettich es bege(re)nde oic wed(er) gebracht te/
hebben(e) tghene dat zij mette(n) kinde uuyte(n)/
sterfhuyse der voirs(creven) wilen gehuyssche(n) gedrage(n)/
hadde soe nae recht vand(en) sterfhuyse behoirde/
Met meer woirden in wed(er)zijden gealleg(er)t/
/ es bijden raide vand(er) stadt get(er)mineert en(de)/
uuytgesproken dat de voirs(creven) magriete tkint/
met zijnen goeden houden en(de) r(e)ge(re)n sal en(de)/
dat de voirs(creven) katline sal sculdich sijn der voirs(creven)/
magrieten wed(er) te geven(e) dat zij uute(n) sterf/
huyse gedragen heeft cor(am) a(m)bobus burg(imagistr)[is]/
vos le(m)mens (con)s(iliariis) nove(m)br(is) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator