SAL7775, Act: V°186.2 (300 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°186.2  
Act
Date: 1489-12-16

Transcription

2020-12-30 by Karel Embrechts
Item mits des(er) en(de) der so(m)men van lxx rinschguld(en)/
eens die hem de voirs(creven) gielijs in gereeden/
pe(n)ni(n)gen opgeleet en(de) betailt heeft heeft de/
voirs(creven) thomaes als man en(de) mo(m)boir van zijnd(er)/
huysvr(ouwe) gekint en(de) geleden dat hem de voirs(creven)/
gielijs volcomelijc gelost en(de) afgequeten heeft/
alsulken thien mudden corens tsjaers d(aer)af de/
v zijn erflic en(de) dande(r) v lijftochte(n) alse der/
selv(er) zijnd(er) huysvr(ouwe) bij uutspraken des hee(re)n/
van camerijke tusschen huer en(de) den voirs(creven)/
wilen jacoppe aengeseeght wae(re)n dictu(m)q(ue)/
egidiu(m) eius bo(n)a et fideiusso(r)es dein(de) quitan(di) pro/
mittens nullaten(us) alloqui sed war(ans) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator