SAL7775, Act: V°194.3-R°195.1 (310 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°194.3-R°195.1  
Act
Date: 1489-12-15

Transcription

2020-12-31 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) aelbrecht in p(rese)ncia heeft genome(n)/
ende bekint genomen te hebben(e) tegen den/
voirs(creven) willem(me) alle alsulken lande en(de) beemde/
als de selve wille(m) bynne(n) der p(ro)chien van rotselair/
en(de) d(aer)omtri(n)t buyte(n) rotselair liggen(de) heeft/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van/
half m(er)te naistcomen(de) des voirs(creven) willems/
leefdage lang due(re)nde elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
elc dach(mael) lants om en(de) voir vi halst(er) rogs en(de)/
elc dach(mael) beemps en(de) eeussele(n) om en(de) voir/
xl stuv(er)s drie pl(a)c(ken) den stuv(er) alle jai(r)e soe wel/
tgreyn als de beempthue(r) half ts(in)t jans(mis)s[e] en(de)/
half te kersmisse te betalen(e) Behalve(n) dat/
wille(m) tarwe hebben sal nae gelande vand(en) gelde/
dat met t(ar)wen besaeydt sal wordde(n) uutge/
nomen in des(en) drie stucken beemps te weten(e)/
den beempt tegen goirde acht(er)noene v(er)crege(n)/
deeussel inde haghe houden(de) drie dach(mael) en(de) noch/
i(½) dach(mael) dat hulselairs was die de selve/
wille(m) voir zijn selve(n) behouden sal moege(n)/
It(em) sal de voirs(creven) aelbrecht de voirs(creven) lande doen/
wynne(n) werve(n) en(de) mesten gelijc regenoote(n)/
bove(n) en(de) beneden It(em) sal de voirs(creven) aelbrecht/
jairlijcx doen beschey[say]den een halst(er) lijsaets voir/
/ willem(me) des moet wille(m) den saet gheve(n) It(em)/
alsmen rapen saeyt sal wille(m) van aelbrechte/
soe vele rapen hebben ter redeliker wijs/
als hij behoeve(n) sal It(em) sal de voirs(creven) aelbrecht/
den voirs(creven) willem(me) doen doen alle jai(r)e drie/
corweyden Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Hier/
voi(r)e zijn n borghen des voirs(creven) aelbrechts jan/
en(de) vranck van ghele gebruede(re)n woenen(de) te/
holsbeke et pr(i)m(us) coram eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator