SAL7775, Act: V°297.2-R°298.1 (480 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°297.2-R°298.1  
Act
Date: 1490-03-06

Transcription

2021-02-06 by Karel Embrechts
Naevolgen(de) den vo(n)nisse twee dage in m(er)te lestleden/
gegeven tusschen pete(re)n kisten en(de) goirde vanden/
berghe droochsceerde(r) van thienen ter eenre en(de)/
jouffr(ouwe) magrieten van s(in)[te] pet(er)s huysvr(ouwe) gorts vanden/
berghe inde lilie ter ande(r) zijden heeft de selve/
jouffr(ouwe) hue(re)n eedt gedaen dat huer de voirs(creven) peter/
kisten vercocht hadde des omtri(n)t vi(½) maenden/
gesleden xxxv mudden even(en) mate van loven(e) en(de)/
gelt als goet d(aer)op zij gehaven hadde alsoe zij/
vortijden gecleert heeft xvii mudden een halst(er)/
des zij hem wed(er) hadde gelevert i molevat en(de)/
tsurplus was hij huer noch tacht(er) Welken eedt/
alsoe zijnde sustineerde de selve jouffr(ouwe) huers/
vermeets volcomen te zijne en(de) dat hij huer/
tsurplus sculdich soude zijn te voldoen(e) D(aer)tegen/
de wed(er)p(ar)tie dede seggen dat zij te vreden wae(re)n/
en(de) p(rese)nteerden voir alle vo(n)nissen huer tsurplus te/
volleve(re)n behalven dat zij hen ten tijde vander/
leveri(n)gen gave v st(uvers) voir thalst(er) alsulcx gelts als/
nu cours heeft De voirs(creven) jouffr(ouwe) ter contrarien/
sustine(re)nde te gestaen(e) met alsulken pe(n)ni(n)gen als/
cours hadden v ten tijde vand(er) come(n)scap te voirde(r)/
wa(n)t gebreck vand(er) leveringen in hen geweest was/
en(de) dat zij die ov(er)lancx sculdich hadden geweest/
te leve(re)n Es bij scepen(en) van loven(e) ter manissen/
/ smeyers gewesen met vo(n)nisse dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) huers/
eedts volcomen es ende aengaen(de) der questien vanden/
pe(n)ni(n)gen setten zij de sake d(aer)af ind(er) stadt handen/
en(de) tott(er) stadt t(er)mi(n)acien in sca(m)pno p(rese)ntibus scoonvorst/
hove naus(nydere) donck m(ar)tii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator