SAL7775, Act: V°298.3-R°299.1 (483 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°298.3-R°299.1  
Act
Date: 1490-03-05

Transcription

2021-02-06 by Karel Embrechts
Vand(er) questien die comen es voir den raide vand(er)/
stadt tusschen [vacat] docht(er) gorts wilen vand(er)/
bueken met enigen hue(re)n vrienden ter eenre/
en(de) robbeerde diericx geheeten van raesborne briede(r)/
ende [vacat] zijne huysvr(ouwe) weduwe henr(ix)/
wilen vand(er) bueken ter ande(r) zijden ald(aer) de voirs(creven)/
[vacat] versocht dat de voirs(creven) robbeert en(de)/
zijne huysv(rouwe) ond(er) wet brachten alle alsulken/
brieve als zij bynnen den sterfhuyse gehadt/
/ hadden en(de) oic hen cleerden vand(er) vliegen(de) erve(n)/
die inden selven sterfhuyse was ten tijde vand(er)/
aflivich(eit) sustine(re)nde dat dat alsoe behoirde Te/
voirde(r) want de voirs(creven) wilen henrick ten tijde/
als hij leefde admi(n)stracie van e(n)nigen hue(re)n goeden/
hadde gehadt en(de) oic enige goede hielt die den/
voirs(creven) hue(re)n vad(er) toebehoirden oft d(aer)inne zij ten/
mi(n)sten meynde p(ar)t te hebben(e) om de voirs(creven)/
brieve gebracht der selver [vacat] visitacie/
van dien te moegen hebben aen huer recht d(aer)mede/
te sueken(e) soe hue(re)n raet gedragen soude D(aer)tegen/
de voirs(creven) gehuysschen seyden dat de voirs(creven) henr(ic)/
was een vrij erfman van zijnen goeden ten tijde/
als zij leefde en(de) soe behoirde de voirs(creven) weduwe/
nae den lantrechte ten mi(n)sten hue(r) tocht te/
hebben(e) in zijn goede Ende d(aer)toe hadde hij huer/
gemaict hue(re)n wille met allen den goeden te doen(e)/
beide have en(de) erve alsoe zij dat met test(ement)e dede/
blijken sustine(re)nde dat zij mits dien verdoelt/
wae(re)n met hue(re)n vortstelle Nietmyn wa(n)t de/
voirs(creven) hue(r) wed(er)p(ar)tie te kynnen gaf dat henrick/
ondergehadt soude hebben enige brieve die huer/
oft hue(re)n vad(er) souden moegen aengaen wae(re)n zij/
te vreden die te bringen(e) ende te laten visite(re)n/
en(de) te laten besien ofter enige wae(re)n hue(r) oft hue(re)n/
vad(er) aengaen(de) ende aengaen(de) den testeme(n)te/
beg(er)de de voirs(creven) [vacat] te hebben(e) copie Es/
get(er)mineert dat de voirs(creven) gehuysschen alle brieve/
den sterfhuyse aengaen(de) sullen bringhen ond(er) wet/
om die bij den vrienden gevisiteert te wordden(e)/
behalven dat zij de ghene die de voirs(creven) [vacat]/
niet aen en gaen wed(er)om met hen sullen/
moegen wed(er)om dragen in (con)s(ili)[o] m(ar)tii v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator