SAL7775, Act: V°335.1 (559 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°335.1  
Act
Date: 1490-04-06

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Want gheerdt m(er)ghet geleydt zijnde tot alle/
den goeden beyde have en(de) erve qui(n)tens wilen/
baers soe wair die gelegen zijn hem met/
janne lenarts vorste(r) alle de selve goede heeft/
doen leve(re)n ende der weduwen des voirs(creven) qui(n)tens/
oft zij haer d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n dach/
van rechte op heden dienen(de) inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden Ald(aer) de voirs(creven)/
weduwe noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en es/
geco(m)pareert den voirs(creven) g(er)de co(m)pare(re)nde en(de) trecht/
vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
yerst aengehoirt den voirs(creven) vorste(r) die cleerde/
bij zijne(n) eede de leveri(n)ge en(de) dach bescheidi(n)ge/
voirs(creven) gedaen te zijne ter manissen smeyers ge/
wesen met vo(n)nissen datmen den voirs(creven) geleidde(n)/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijnen scepen(en) brieven beleyde soe verre het/
noch voir hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator