SAL7775, Act: V°335.2-R°336.1 (560 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°335.2-R°336.1  
Act
Date: 1490-04-06

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Want walterus braken geleydt zijnde nae den/
rechte van des(er) stadt uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden beyde/
have en(de) erve collijns de ronchijn en(de) jouffr(ouwe)/
lossie halpont zijnd(er) huysvr(ouwe) soe wair die gelege(n)/
zijn hem mette(n) voirs(creven) ja(n)ne lenarts vorste(r) alle/
de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) te doen/
volgen ende eend(er) vrouwe(n) die was bynne(n)/
den huyse der voirs(creven) gehuysschen in hue(re)r absen(cie)/
oft zij d(aer)tegen hadde willen yet allege(re)n dach/
van rechte op heden dienen(de) in alh(ier) te co(m)pare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
doen bescheyden Tot welken dage de voirs(creven)/
gehuysschen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
niet en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) walter(us)/
co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort versueken(de) soe hebbe(n)/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt den voirs(creven)/
vorste(r) die cleerde bij zijne(n) eede de leveri(n)ge en(de)/
/ dach bescheidinge voirs(creven) geschiet te zijne ter/
manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleidden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) be/
leyde soe verre het noch voir hen scepen(en) comen/
es eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator