SAL7776, Act: R°182.1 (413 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°182.1  
Act
Date: 1490-12-14

Transcription

2020-02-25 by Greet Stevens
Item jan vande(n) struyke sone wilen jans en(de)/
alijt vanden struyke zijne sust(er) in p(rese)ncia hebbe(n)/
geloeft woute(re)n van langrode xxii mudden/
corens pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] mensu(r)e lovan(iensis) tussche(n)/
dit en(de) derthie(n)messe naistc(omende) te betalen(e) en(de) te love(n)/
te leve(re)n oft dat de voirs(creven) jan ten selve(n) dage alh(ier)/
ind(er) vroente(n) comen sal en(de) van daer niet scheide(n)/
hij en sal den voirs(creven) woute(re)n v(er)nuecht hebbe(n) oft/
dat hij tusschen dit en(de) den voirs(creven) derthie(n)messe/
den voirs(creven) woute(re)n voir de voirs(creven) scult stelle(n) sal/
eene(n) goede(n) lofliken borghe goetgenoech zijnde/
voir de voirs(creven) scult en(de) die te betalen(e) teene(n)/
dage d(aer)af zij dan ov(er)comen souden ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m]/
behalve(n) altijt goede rekeni(n)ge en(de) alsulke(n) cortsel/
als vand(en) coren(e) als zij sulle(n) ov(er)come(n) mett(er) mi(n)ne(n)/
oft mette(n) rechte Sub abandone dece(m) flor(enorum) renen(sium)/
aur(eorum) mo(r)e solito applican(do) Cor(am) duffle hoeve(n)/
dece(m)br(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-25 by Jos Jonckheer