SAL7776, Act: R°369.2 (599 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°369.2  
Act
Date: 1491-03-03

Transcription

2016-11-02 by Greet Stevens
Item es te weten(e) dat de voirs(creven) guedinge geschiet/
es in betalingen van alsulken vi r(insch)guld(en)/
iii st(uvers) eene pl(a)c(ke) alsmen den voirs(creven) ghijsbrechte/
als geleydt totten goeden des voirs(creven) wilen qui(n)te(n)s/
januarii iiii lestleden noch tacht(er) bleef als/
hij voir zijn wettich gebreck henricke vekestijl/
goedde in seke(re) ande(re) goeden g gelegen te/
roosbeke en(de) oic voir tv(er)leggen van vie(r) sacke(n)/
corens eens die hij voir den voirs(creven) qui(n)ten(e)/
hadde v(er)leet En(de) oic voir de coste(n) vand(er)/
leveri(n)gen van ande(re)n goeden des voirs(creven) wilen/
qui(n)tens te hev(er)le en(de) eld(er) gelege(n) gelev(er)t/
die ten tijde vand(er) voirs(creven) guedinge(n) ja(nua)rii/
iiii lestleden noch ombetailt bleve(n)/
uuytstaen(de) gelijc als blijct bijd(er) claerniss(e)/
des voirs(reven) ghijsbrechts ond(er) de selve guedi(n)ge/
geregistreert staende Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-15 by Jos Jonckheer