SAL7776, Act: R°43.1 (103 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°43.1  
Act
Date: 1490-08-30

Transcription

2015-07-23 by Greet Stevens
Item es te weten(e) dat de voirs(creven) brieve va(n) ii mudd(en) corens/
lijftocht(en) bekint es den voirs(creven) gheerde inde stad van/
dien twee mudden corens die de voirs(creven) wijle(n) roeloff/
van berthem gemaict hadde den voirs(creven) gheerde en(de) qui(n)ten(e)/
van berthem Te weten(e) elken der voirs(creven) p(er)soen(en) een mudde/
corens lijftocht(en) dwelc een mudde corens de voirs(creven) gheert/
teg(en) den selve(n) qui(n)ten(e) op heden gecocht heeft voir eene/
seke(re) so(m)me va(n) pe(n)ni(n)gen te weten(e) viii ryns guld(en) dair/
af hem de selve qui(n)ten vernuecht kint Scelden(de) mits/
dien de voirs(creven) qui(n)ten ende gheert den voirs(creven) p(er)soen(en)/
aengaen(de) der making(en) vande(n) voirs(creven) ii mudde(n) corens/
volcomelijck quijte Bekynnen(de) hen mits des(er) d(aer) aff/
volcomelijc vernuecht te zijne Eisdem
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-05-12 by Jos Jonckheer