SAL7776, Act: V°156.2-R°157.1 (351 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°156.2-R°157.1  
Act
Date: 1490-11-24
Languages:Nederlands,Latinum

Transcription

2020-10-30 by Greet Stevens
It(em) katline dillen docht(er) wilen arnts dillen/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) geleden dat/
roelof wilen de witte des omtri(n)t xii jai(r)en/
geleden aen den voirs(creven) wilen arnde gelost/
en(de) afgequeten heeft alsulken ond(er)halven/
saluyt erffeliker rinten als de voirs(creven) wile(n)/
arndt hadde aen en(de) op een huys mette(n)/
hove en(de) zijnen toebehoirten gelegen/
inde p(re)dike(re)n strate des voirs(creven) wilen roelofs/
tusschen de goede jannes wilen van huesd(en)/
en(de) willems de coeckbacke(re) bekynnen(de)/
haer aen de selve rinte gheen recht te/
hebben(e) scelden(de) d(aer)af quijt de voirs(creven) goede/
en(de) eene(n) yegeliken dien dat aengaen mach/
vand(er) selver rinten tot behoef vand(en) ghene(n)/
dien dat aencleeft behoirlijc worpen(de) en(de)/
v(er)thijende Geloven(de) de voirs(creven) goede noch/
yeman(ne) and(er)s d(aer)af niet aen te spreken sed/
war(andizare) Promittens in hiis p(ro)sta(r)e et talem
//
habe(re) nicolau(m) dillen eius f(rat)rem extra p(at)riam/
existen(tem) du(m)mo(do) ad p(at)riam r(e)die(r)it de p(re)miss(is) si(mi)l(ite)r/
satis(faci)[et] et effestucabit inq(uan)tu(m) ip(su)m tangit/
p(ro)ut pro quib[(us)] p(ro)mission(ibus) war(an)[diis] et p(ro)stacion(ibus)?/
fideiussit machteld(is) rel(i)c(t)a d(i)c(t)i quond(am) arnoldi/
eius secunda(r)ia uxor Et p(ri)ma cora(m) buetsele/
vynck nove(m)br(is) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-25 by Jos Jonckheer